DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ VÀ ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

BỘ TƯ PHÁP

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ VÀ ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

 

STT

 

Số thẻ

 

Họ và tên

 

Ngày, tháng,

năm sinh

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm

 

Nơi làm việc

 

1 01/TP-CC Nguyễn Thanh Đình 01/9/1969 9/10/2008 Phòng công chứng số 1 thành phố Cần Thơ
2 02/TP-CC Lâm Thị Kiều Dung 09/6/1967 12/5/1997 Phòng công chứng số 1 thành phố Cần Thơ
3 03/TP-CC Trương Mộng Quỳnh 01/9/1980 17/12/2009 Phòng công chứng số 1 thành phố Cần Thơ
4 04/TP-CC Nguyễn Ngọc Long 19/9/1979 23/6/2010 Phòng công chứng số 1 thành phố Cần Thơ
5 05/TP-CC Nguyễn Thị Bích Liên 20/7/1964 20/1/2005 Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ
6 06/TP-CC Cao Thanh Tùng 15/7/1977 27/7/2009 Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ
7 07/TP-CC Trần Hoàn Kiếm 02/1/1954 27/9/2000 Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ
8 08/TP-CC Nguyễn Thanh Toàn 16/6/1981 19/7/2010 Phòng công chứng số 2 thành phố Cần Thơ
9 09/TP-CC Nguyễn Giang Đào 17/5/1959 13/9/2007 Văn phòng công chứng 24h thành phố Cần Thơ
10 10/TP-CC Lương Chấn Thành 02/9/1969 27/4/2010 Văn phòng công chứng Việt Chương thành phố Cần Thơ
11 11/TP-CC Trần Mạnh Hùng 13/6/1974 24/6/2010 Văn phòng công chứng Trần Mạnh Hùng thành phố Cần Thơ
12 12/TP-CC Võ Quốc Khánh 22/2/1965 24/8/2009 Văn phòng công chứng Cần Thơ thành phố Cần Thơ
13 13/TP-CC Đỗ Minh Châu 01/2/1957 27/4/2010 Văn phòng công chứng Tây Đô thành phố Cần Thơ
14 14/TP-CC Trần Văn Mỹ 21/1/1950 8/6/1995 Văn phòng công chứng Trần Văn Mỹ thành phố Cần Thơ
15 15/TP-CC Vương Quốc Tuấn 13/10/1966 27/7/2009 Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh
16 16/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Vân 12/12/1976 26/11/2003 Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh
17 17/TP-CC Trần Thị Lan 23/6/1958 20/8/2007 Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh
18 18/TP-CC Nguyễn Phi Hùng 01/1/1976 18/4/2008 Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh
19 19/TP-CC Dư Thị Vân Khánh 02/9/1976 27/7/2009 Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Ninh
20 20/TP-CC Đinh Văn Minh 08/2/1960 5/6/1996 Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Ninh
21 21/TP-CC Dương Đức Hiếu 06/12/1975 30/8/2005 Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Ninh
22 22/TP-CC Phạm Văn Khanh 25/3/1967 5/6/1996 Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Ninh
23 23/TP-CC Ngô Hồng Hải 20/4/1978 20/8/2007 Phòng công chứng số 2 tỉnh Quảng Ninh
24 24/TP-CC Nguyễn Hồng Trường 04/4/1950 8/4/2010 Văn phòng công chứng Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
25 25/TP-CC Huỳnh Bá Hảo 15/6/1967 17/11/1997 Phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng
26 26/TP-CC Nguyễn Thị Hải Sâm 17/6/1975 17/9/2004 Phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng
27 27/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/11/1970 8/5/2009 Phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng
28 28/TP-CC Nguyễn Thị Bích Vân 27/2/1977 18/7/2005 Phòng công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng
29 29/TP-CC Nguyễn Khánh Lâm 10/10/1960 06/10/1998 Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng
30 30/TP-CC Nguyễn Văn Nam 05/6/1955 29/10/2009 Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng
31 31/TP-CC Phạm Thị Thu Thủy 08/7/1981 20/2/2009 Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng
32 32/TP-CC Nguyễn Thị Hạnh 01/1/1976 27/4/2010 Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng
33 33/TP-CC Phạm Văn Khánh 23/3/1958 16/7/2003 Phòng công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng
34 34/TP-CC Trương Thế Lộc 27/4/1959 29/10/2009 Phòng công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng
35 35/TP-CC Thái Thị Thu Hà 08/6/1979 27/4/2010 Phòng công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng
36 36/TP-CC Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 20/7/1952 09/11/2007 Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt thành phố Đà Nẵng
37 37/TP-CC Nguyễn Thị Dung 21/12/1969 23/12/2004 Văn phòng công chứng Trọng Tâm thành phố Đà Nẵng
38 38/TP-CC Nguyễn Thị Yến 01/3/1964 30/5/2000 Văn phòng công chứng Ngọc Yến thành phố Đà Nẵng
39 39/TP-CC Mai Thị Nhân 08/4/1954 28/4/2009 Văn phòng công chứng Phước Nhân thành phố Đà Nẵng
40 40/TP-CC Bùi Văn Đức 03/4/1956 06/7/1994 Phòng công chứng số 1 tỉnh Nam Định
41 41/TP-CC Cù Đức Thuận 09/8/1976 25/10/2002 Phòng công chứng số 1 tỉnh Nam Định
42 42/TP-CC Nguyễn Đức Cường 15/8/1954 22/5/2009 Văn phòng công chứng Phú Lộc tỉnh Nam Định
43 43/TP-CC Trần Kim Tiên 20/2/1954 15/12/2009 Văn phòng công chứng Hoàng Tiên tỉnh Nam Định
44 44/TP-CC Nguyễn Văn Hoa 05/4/1959 18/2/1997 Phòng công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ
45 45/TP-CC Lê Văn Sơn 01/8/1957 04/4/2006 Phòng công chứng số 2 tỉnh Phú Thọ
46 46/TP-CC Phùng Văn Minh 25/5/1959 28/4/2003 Văn phòng công chứng Hùng Minh tỉnh Phú Thọ
47 47/TP-CC Phùng Ngọc Hùng Cường 01/10/1978 10/5/2010 Văn phòng công chứng Âu Cơ tỉnh Phú Thọ
48 48/TP-CC Hà Thị Thúy Ngữ 06/12/1951 20/5/2009 Văn phòng công chứng thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
49 49/TP-CC Nguyễn Kim Phượng 28/5/1949 03/7/1990 Văn phòng công chứng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
50 50/TP-CC Nguyễn Xuân Quý 17/3/1968 13/12/1996 Phòng công chứng số 1 tỉnh Phú Thọ
51 51/TP-CC Lê Thị Thu Hà 22/2/1980 23/8/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Nam
52 52/TP-CC Vũ Thị Hằng 10/10/1953 03/7/2009 Văn phòng công chứng Kim Thanh, tỉnh Hà Nam
53 53/TP-CC Đỗ Tấn Hưng 06/10/1949 05/4/2010 Văn phòng công chứng Hà Nam, tỉnh Hà Nam
54 54/TP-CC Lê Thị Hương 15/2/1962 23/8/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Nam
55 55/TP-CC Nguyễn Thị Thu Hương 01/10/1963 26/5/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Nam
56 56/TP-CC Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/3/1966 24/5/1999 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Nam
57 57/TP-CC Mai Thị Nhung 19/2/1954 01/8/2006 Văn phòng công chứng Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
58 58/TP-CC Lê Hồng Phú 22/10/1976 27/4/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hà Nam
59 59/TP-CC Nguyễn Thị Tâm 03/2/1955 27/4/2010 Văn phòng công chứng Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
60 60/TP-CC Bùi Thị Hồng Vân 22/11/1954 14/11/2009 Văn phòng công chứng Hà Nam, tỉnh Hà Nam
61 61/TP-CC  Bùi Thị Hạ 20/7/1958 2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Nguyên
62 62/TP-CC Dương Thị Kim Cúc 13/8/1961 22/12/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Nguyên
63 63/TP-CC Lương Hữu Phước 01/3/1976 24/7/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Nguyên
64 64/TP-CC Âu Văn Đại 14/10/1964 20/11/2000 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thái Nguyên
65 65/TP-CC Phí Thị Hồng Thúy 12/5/1976 24/7/2008 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thái Nguyên
66 66/TP-CC Nguyễn Văn Quý 17/1/1949 23/3/2010 Văn phòng công chứng Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên
67 67/TP-CC Trần Văn Minh 16/9/1962 17/9/1999 Văn phòng công chứng Phía Nam, tỉnh Thái Nguyên
68 68/TP-CC  

Đào Thịnh Vượng

 

09/11/1945

 

24/11/2008 Văn phòng công chứng Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
69 69/TP-CC Ngô Thị Hường 22/10/1974 11/10/2001 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hưng Yên
70 70/TP-CC Nguyễn Bá Nghĩa 18/10/1945 29/12/2009 Văn phòng công chứng số 5, tỉnh Hưng Yên
71 71/TP-CC Ngô Thị Phương 28/11/1979 23/3/2010

 

Văn phòng công chứng Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
72 72/TP-CC Đoàn Thị Tuyết Lê 19/4/1961 01/2/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hưng Yên
73 73/TP-CC Vũ Minh Phú 10/4/1956 14/1/2010 Văn phòng công chứng số 6, tỉnh Hưng Yên
74 74/TP-CC Lý Thị Hương Giang 16/6/1972 14/11/2008 Văn phòng công chứng số 3, tỉnh Hưng Yên
75 75/TP-CC Nguyễn Văn Thơ 20/12/1948 27/4/2010 Văn phòng công chứng B9, tỉnh Hưng Yên
76 76/TP-CC Phạm Văn Sơn 02/8/1948 08/2/2010 Văn phòng công chứng Kim Động, tỉnh Hưng Yên
77 77/TP-CC Trình Thị Minh Hiền 27/10/1964 28/2/1990 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang
78 78/TP-CC Trần Thị Thanh Trúc 03/2/1966 11/10/1995 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang
79 79/TP-CC Lê Huỳnh Trang 18/2/1973 04/9/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang
80 80/TP-CC Đinh Thị Kim Loan 02/1/1968 23/6/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang
81 81/TP-CC Lê Yến Hiếu 13/4/1974 17/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tiền Giang
82 82/TP-CC Nguyễn Văn Phi 25/12/1957 28/2/1990 Phòng công chứng số 2, tỉnh Tiền Giang
83 83/TP-CC Triệu Kim Em 22/3/1975 22/12/2005 Phòng công chứng số 2, tỉnh Tiền Giang
84 84/TP-CC Huỳnh Hữu Minh 14/11/1967 04/9/1997 Phòng công chứng số 3, tỉnh Tiền Giang
85 85/TP-CC Lâm Nguyễn Nguyên Hân 05/9/1972 04/9/1997 Phòng công chứng số 3, tỉnh Tiền Giang
86 86/TP-CC Bạch Văn Hùng 22/12/1964 30/12/2009 Văn phòng công chứng  Cửu Long, tỉnh Tiền Giang
87 87/TP-CC Nguyễn Đức Thắng 16/3/1949 27/1/2010 Văn phòng công chứng Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
88 88/TP-CC Hoàng Thị Thúy Dung

 

10/1/1969 15/9/2009 Văn phòng công chứng Ấn Vượng, tỉnh Lạng Sơn
89 89/TP-CC Lê Vui 10/1/1969 05/4/2010 Văn phòng công chứng  Mê Kông, tỉnh Tiền Giang
90 90/TP-CC Nông Văn Hồng 27/7/1960 11/4/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lạng Sơn
91 91/TP-CC Trần Minh Tiên 09/9/1958 02/10/1990 Phòng công chứng số 1, tỉnh An Giang
92 92/TP-CC Lý Đăng Nghĩa 18/1/1968 08/11/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh An Giang
93 93/TP-CC Lý Thanh Dũng 02/4/1968 11/10/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh An Giang
94 94/TP-CC Nguyễn Thành Quốc 25/10/1966 03/9/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh An Giang
95 95/TP-CC Nguyễn Hồng Mước 01/11/1974 03/9/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh An Giang
96 96/TP-CC Lê Thị Thu Hà 20/11/1964 04/12/1996 Phòng công chứng số 2, tỉnh An Giang
97 97/TP-CC Phạm Hùng Nam 21/3/1961 21/10/1996 Phòng công chứng số 2, tỉnh An Giang
98 98/TP-CC Quách Bảo Châu 08/12/1975 09/7/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh An Giang
99 99/TP-CC Hoàng Sỹ Kham 17/12/1952 16/9/1991 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cao Bằng
100 100/TP-CC Đàm Minh Thu 12/10/1974 03/8/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cao Bằng
101 101/TP-CC Nguyễn Duy Sinh 02/9/1945 8/2/2010 Văn phòng công chứng Thường  Xuyên, tỉnh An Giang
102 102/TP-CC Nguyễn Công Trứ 02/2/1971 20/5/2002 Văn phòng công chứng Công Quyền, tỉnh An Giang
103 103/TP-CC Cao Thị Hồng Cúc 20/10/1967 31/5/2010 Văn phòng công chứng Mỹ Long, tỉnh An Giang
104 104/TP-CC Lê Văn Thủy 02/5/1946 27/4/2010 Văn phòng công chứng Châu Đốc, tỉnh An Giang
105 105/TP-CC Nguyễn Thanh Lâm 28/1/1971 28/5/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kiên Giang
106 106/TP-CC Trần Bình Trọng 30/6/1972 26/11/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kiên Giang
107 107/TP-CC Nguyễn Xuân Đào 18/3/1970 04/4/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kiên Giang
108 108/TP-CC Ngô Ngọc Ẩn 12/2/1955 04/1/1991 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kiên Giang
109 109/TP-CC Trương Thanh Danh 15/6/1968 18/9/2002 Phòng công chứng số 2, tỉnh Kiên Giang
110 110/TP-CC Phí Quang Lưu 01/2/1973 24/5/1999 Phòng công chứng số 2, tỉnh Kiên Giang
111 111/TP-CC Dương Minh Diễn 25/11/1976 05/4/2010 Văn phòng công chứng Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
112 112/TP-CC Nguyễn Thành Long 05/1/1964 03/7/1996 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Ngãi
113 113/TP-CC Nguyễn Trung Tiếp 20/10/1975 26/5/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Ngãi
114 114/TP-CC Lê Thị Tuyết Hà 29/6/1968 10/1/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Ngãi
115 115/TP-CC Lại Thị Ánh Dương 15/4/1967 25/10/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Bình
116 116/TP-CC Nguyễn Thị Phương Hoa 01/01/1973 10/8/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Bình
117 117/TP-CC Đặng Xuân Trường 29/10/1970 09/11/2001 Phòng công chứng số 2, tỉnh Ninh Bình
118 118/TP-CC Nguyễn Thị Thúy Công 12/10/1953 20/1/2009 Văn phòng công chứng Toàn Cầu, tỉnh Ninh Bình
119 119/TP-CC Phạm Thị Khánh 01/1/1954 19/3/2009 Văn phòng công chứng Đức Trí, tỉnh Ninh Bình
120 120/TP-CC Nguyễn Hồ Cảnh 28/5/1959 23/8/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
121 121/TP-CC Lê Lệ Hoa 01/8/1967 23/10/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
122 122/TP-CC Chu Thành Chương 16/10/1963 22/4/1995 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
123 123/TP-CC Phạm Anh Tuấn 14/9/1970 9/11/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
124 124/TP-CC Hoàng Thị Huệ 18/9/1965 07/8/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
125 125/TP-CC Nguyễn Công Khánh 25/5/1974 07/8/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Khánh Hòa
126 126/TP-CC Phạm Văn Vĩnh 12/8/1963 29/10/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
127 127/TP-CC Hoàng Nam Phong 06/1/1975 16/9/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
128 128/TP-CC Nguyễn Thị Thúy Lan 21/4/1969 09/12/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
129 129/TP-CC Nguyễn Hữu Khang 04/9/1980 04/4/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
130 130/TP-CC Nguyễn Thị Hồng Vân 28/3/1979 26/5/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
131 131/TP-CC Phạm Thị Mai Trang 28/7/1981 26/5/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hải Dương
132 132/TP-CC Nguyễn Văn Long 16/5/1965 29/10/2001 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hải Dương
133 133/TP-CC Đinh Thị Tuyết Mai 06/6/1979 26/5/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hải Dương
134 134/TP-CC Đồng Kim Lan 04/6/1949 20/2/2009 Văn phòng công chứng Thành Đông, tỉnh Hải Dương
135 135/TP-CC Nguyễn Thị Thê 16/5/1954 03/7/2009 Văn phòng công chứng Thành Đô, tỉnh Hả i Dương
136 136/TP-CC Nguyễn Văn Quyến 20/10/1945 25/9/2009 Văn phòng công chứng Bình Minh, tỉnh Hải Dương
137 137/TP-CC Bùi Văn Hản 19/5/1949 28/4/2009 Văn phòng công chứng Bạch Đằng, tỉnh Hải Dương
138 138/TP-CC Lê Thị Hằng 04/12/1962 23/6/1994 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Giang
139 139/TP-CC Đặng Thị Quyền 26/5/1971 21/4/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Giang
140 140/TP-CC Hoàng Thị Hồng Nga 02/1/1977 16/11/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Giang
141 141/TP-CC Đoàn Thị Hương Giang 01/7/1976 23/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Giang
142 142/TP-CC Lục Văn Xuân 02/9/1952 05/1/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bắc Giang
143 143/TP-CC Hoàng Mạnh Tùng 27/9/1979 10/7/2008 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bắc Giang
144 144/TP-CC Đỗ Đình Tụng 05/10/1943 24/8/2009 Văn phòng công chứng Thăng Long, tỉnh Bắc Giang
145 145/TP-CC Trần Văn Duyên 01/12/1946 27/7/2009 Văn phòng công chứng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang
146 146/TP-CC Nguyễn Hữu Kỉnh 10/5/1945 31/8/2009 Văn phòng công chứng Tất Đạt, tỉnh Bắc Giang
147 147/TP-CC Nguyễn Văn Long 28/5/1950 16/11/2009 Văn phòng công chứng Minh Khai, tỉnh Bắc Giang
148 148/TP-CC Trần Vương Thành 05/6/1950 30/12/2009 Văn phòng công chứng Tân Thành, tỉnh Bắc Giang
149 149/TP-CC Bùi Đình Khuyên 01/6/1966 14/11/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kon Tum
150 150/TP-CC Nguyễn Thị Bi 28/1/1968 07/11/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Kon Tum
151 151/TP-CC Hoàng Văn Hưởng 26/7/1969 29/11/1999 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
152 152/TP-CC Trần Xuân Mậu 20/5/1959 14/1/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
153 153/TP-CC Vũ Thu Hải 10/8/1960 19/1/2009 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
154 154/TP-CC Lê Văn An 05/9/1964 15/10/1996 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
155 155/TP-CC Trần Trung Kiên 25/11/1971 06/3/2008 Văn phòng công chứng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
156 156/TP-CC Đặng Tuấn Phong 28/6/1973 22/7/2002 Văn phòng công chứng Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
157 157/TP-CC Phạm Văn Hải 28/3/1978 20/3/2008 Văn phòng công chứng Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
158 158/TP-CC Lê Minh Đức 25/12/1963 18/12/1995 Văn phòng công chứng Minh Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
159 159/TP-CC Trịnh Văn Lâm 29/10/1963 22/7/2002 Văn phòng công chứng Lam Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
160 160/TP-CC Nguyễn Xuân Diệu 07/5/1973 23/6/2009 Văn phòng công chứng Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
161 161/TP-CC Nguyễn Hồng Tư 20/4/1954 16/9/2002 Văn phòng công chứng Chí Linh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
162 162/TP-CC Phùng Văn Kiên 30/7/1975 17/6/2004 Văn phòng công chứng Thắng Nhất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
163 163/TP-CC Phạm Xuân Khoa 24/7/1970 09/11/2001 Văn phòng công chứng Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
164 164/TP-CC Trần Văn Phúc 16/6/1965 5/4/2010 Văn phòng công chứng Vì Dân, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
165 165/TP-CC Nguyễn Thành Sử 30/4/1975 27/4/2010 Văn phòng công chứng Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
166 166/TP-CC Ngô Thị Thanh Tuyền 24/6/1979 21/5/2010 Văn phòng công chứng Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
167 167/TP-CC Trương Đức Nhật 02/2/1950 08/2/2010 Văn phòng công chứng Phước Hưng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
168 168/TP-CC Mai Trọng Bạo 20/5/1959 26/5/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thanh Hóa
169 169/TP-CC Lưu Thị Thủy 07/5/1963 26/5/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thanh Hóa
170 170/TP-CC Trịnh Tiến Dũng 10/9/1959 26/5/1992 Phòng công chứng số 3, tỉnh Thanh Hóa
171 171/TP-CC Mai Văn Đông 26/10/1972 1/4/2002 Phòng công chứng số 3, tỉnh Thanh Hóa
172 172/TP-CC Bùi Văn Đồng 17/4/1965 07/12/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thanh Hóa
173 173/TP-CC Bùi Thị Xuân 03/5/1977 08/5/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thanh Hóa
174 174/TP-CC Hà Ngọc Tuyên 02/2/1950 27/4/2010 Văn phòng công chứng Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
175 175/TP-CC Lê Ngọc Lân 04/4/1949 15/7/2009 Văn phòng công chứng Nam Thành, tỉnh Thanh Hóa
176 176/TP-CC Trần Đình Tiến 24/6/1948 28/4/2009 Văn phòng công chứng Năm Châu, tỉnh Thanh Hóa
177 177/TP-CC Lê Thị Thuận Anh 24/10/1976 05/4/2010 Văn phòng công chứng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa
178 178/TP-CC Lê Thị Thu 08/9/1954 05/4/2010 Văn phòng công chứng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
179 179/TP-CC Trần Đình Hùng 06/4/1949 03/7/2009 Văn phòng công chứng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
180 180/TP-CC Đỗ Thị Hoa 14/12/1952 06/8/2009 Văn phòng công chứng Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
181 181/TP-CC Trần Lệ Phương 07/10/1977 02/3/2009 Văn phòng công chứng Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa
182 182/TP-CC Trần Thị Bình 20/6/1975 02/3/2009 Văn phòng công chứng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
183 183/TP-CC Nguyễn Văn Trí 15/5/1957 10/6/1994 Phòng công chứng số 1, tỉnh Nghệ An
184 184/TP-CC Nguyễn Cảnh Toàn 31/3/1978 12/6/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Nghệ An
185 185/TP-CC Nguyễn Thị Thu 05/7/1966 14/1/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Nghệ An
186 186/TP-CC Lê Hải Vân 13/5/1953 13/10/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Nghệ An
187 187/TP-CC Bùi Thái Thọ 26/8/1976 26/2/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Nghệ An
188 188/TP-CC Nguyễn Thị Uyên 01/5/1979 24/3/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Nghệ An
189 189/TP-CC Nguyễn Xuân Kính 02/10/1956 6/10/2008 Văn phòng công chứng Vinh, tỉnh Nghệ An
190 190/TP-CC Trần Huy Kháng 10/9/1949 24/8/2009 Văn phòng công chứng Vinh, tỉnh Nghệ An
191 191/TP-CC Nguyễn Thị Minh 10/7/1952 03/9/2009 Văn phòng công chứng Thành An, tỉnh Nghệ An
192 192/TP-CC Nguyễn Văn Thỏa 23/10/1955 31/8/2009 Văn phòng công chứng Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An
193 193/TP-CC Lê Thị Hoài Ân 12/12/1960 20/2/2009 Văn phòng công chứng Việt Phát, tỉnh Nghệ An
194 194/TP-CC Nguyễn Đình Hòe 02/10/1953 13/8/2009 Văn phòng công chứng Trung Tâm, tỉnh Nghệ An
195 195/TP-CC Vương Trịnh 28/10/1945 29/12/2009 Văn phòng công chứng Quán Bánh, tỉnh Nghệ An
196 196/TP-CC Nguyễn Thanh Tùng 26/3/1945 7/10/2009 Văn phòng công chứng Hòa Bình, tỉnh Nghệ An
197 197/TP-CC Lê Văn Hợi 15/12/1947 30/12/2009 Văn phòng công chứng Trường Thi, tỉnh Nghệ An
198 198/TP-CC Nguyễn Hữu Vĩnh 11/2/1940 17/12/2009 Văn phòng công chứng Đại Đồng, tỉnh Nghệ An
199 199/TP-CC Chu Văn Nhiếp 08/10/1953 08/2/2010 Văn phòng công chứng Cầu Giát, tỉnh Nghệ An
200 200/TP-CC Hoàng Công Lâm 04/4/1948 27/1/2010 Văn phòng công chứng Lan Châu, tỉnh Nghệ An
201 201/TP-CC Hà Thị Tám 18/4/1960 10/8/1994 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Nam
202 202/TP-CC Nguyễn Đức Bình 09/3/1965 09/12/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Nam
203 203/TP-CC Nguyễn Ngọc Duy 02/9/1972 09/12/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Nam
204 204/TP-CC Nguyễn Đắc Ánh 19/5/1967 11/8/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Quảng Nam
205 205/TP-CC Tăng Long Diệp 25/12/1958 04/8/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Quảng Nam
206 206/TP-CC Nguyễn Văn Hải 13/6/1973 10/11/2008 Văn phòng công chứng Hội An, tỉnh Quảng Nam
207 207/TP-CC Nguyễn Phước Dũng 02/9/1980 21/9/2009 Văn phòng công chứng Hội An, tỉnh Quảng Nam
208 208/TP-CC Lê Hữu Láng 24/5/1964 02/5/1998 Văn phòng công chứng Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
209 209/TP-CC Phạm Thanh Tùng 05/9/1977 16/7/2009 Văn phòng công chứng Thành Phố, tỉnh Quảng Nam
210 210/TP-CC Nguyễn Ngọc Thanh 16/5/1957 29/8/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Tháp
211 211/TP-CC Nguyễn Văn Thành 01/2/1970 29/8/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Tháp
212 212/TP-CC Mai Hùng Dũng 14//6/1963 04/4/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Tháp
213 213/TP-CC Lê Phước Lai 15/4/1963 02/12/1994 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Tháp
214 214/TP-CC Đỗ Công Khanh 04/9/1963 16/10/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Tháp
215 215/TP-CC Nguyễn Ngọc No 01/1/1960 26/2/2007 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Tháp
216 216/TP-CC Nguyễn Quang Danh 25/7/1953 04/3/1996 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đồng Tháp
217 217/TP-CC Nguyễn Văn Yên 03/6/1961 16/10/2006 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đồng Tháp
218 218/TP-CC Lò Thị Yến 03/11/1960 23/2/1994 Phòng công chứng số 1, tỉnh Điện Biên
219 219/TP-CC Cao Hồng Phong 01/6/1971 05/8/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Điện Biên
220 220/TP-CC Đỗ Lê Duy 01/6/1949 17/12/2009 Văn phòng công chứng Hưng Quảng, tỉnh Quảng Ninh
221 221/TP-CC Nguyễn Thị Thu Hương 11/11/1979 10/3/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lai Châu
222 222/TP-CC Trần Anh Tuấn 12/2/1974 18/9/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Ninh
223 223/TP-CC Ngô Thị Hồng Dung 14/5/1972 22/3/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Ninh
224 224/TP-CC Ngô Thị Bích Ngọc 06/6/1977 29/8/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Ninh
225 225/TP-CC Nguyễn Khắc Hiếu 18/4/1960 09/10/2008 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bắc Ninh
226 226/TP-CC Đào Ngọc Huấn 28/8/1972 13/1/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bắc Ninh
227 227/TP-CC Nguyễn Quang Huy 29/6/1975 27/10/2004 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bắc Ninh
228 228/TP-CC Trần Thị Hiền 12/10/1981 23/8/2010 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bắc Ninh
229 229/TP-CC Ngô Thị Thu Hương 23/7/1972 14/1/2010 Văn phòng công chứng Công Thành, tỉnh Bắc Ninh
230 230/TP-CC Đỗ Tuấn Bích 16/2/1977 09/11/2009 Văn phòng công chứng A7, tỉnh Bắc Ninh
231 231/TP-CC Vương Hữu Khôi 01/6/1949 13/11/2009 Văn phòng công chứng Hùng Vương, tỉnh Bắc Ninh
232 232/TP-CC Lê Đăng Phồn 18/2/1953 08/2/2010 Văn phòng công chứng Thăng Long, tỉnh Bắc Ninh
233 233/TP-CC Nguyễn Đức Tiềm 20/5/1954 27/1/2010 Văn phòng công chứng Hoàng Phong, tỉnh Bắc Ninh
234 234/TP-CC Vũ Văn Phúc 10/4/1946 21/4/2009 Văn phòng công chứng Vũ Văn Phúc, tỉnh Bắc Ninh
235 235/TP-CC Nguyễn Thạc Nhượng 27/4/1948 03/11/2008 Văn phòng công chứng Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
236 236/TP-CC Nguyễn Thế Hải 21/9/1977 23/6/2009 Văn phòng công chứng Bắc Hà, tỉnh Bắc Ninh
237 237/TP-CC Nguyễn Hữu Thực 26/3/1971 24/1/2002 Văn phòng công chứng Nam Việt, tỉnh Bắc Ninh
238 238/TP-CC Nguyễn Thị Minh Hiền 05/8/1964 13/11/1995 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cà Mau
239 239/TP-CC Đoàn Ngọc Liên 19/5/1966 01/12/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cà Mau
240 240/TP-CC Nguyễn Thanh Tòng 03/3/1981 29/7/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cà Mau
241 241/TP-CC Dương Ngọc Tuyết Linh 02/9/1977 05/8/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Cà Mau
242 242/TP-CC Dương Văn Thành 30/11/1970 14/3/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Gia Lai
243 243/TP-CC Nguyễn Cao Trí 14/12/1975 02/3/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Gia Lai
244 244/TP-CC Nguyễn Như Ý 13/1/1977 29/12/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Gia Lai
245 245/TP-CC Đặng Thị Thu 25/9/1968 17/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Gia Lai
246 246/TP-CC Ngô Văn Đàn 25/8/1960 07/4/1992 Phòng công chứng số 2, tỉnh Gia Lai
247 247/TP-CC Nguyễn Văn Bảy 22/2/1969 02/3/2004 Phòng công chứng số 2, tỉnh Gia Lai
248 248/TP-CC Bùi Văn Trạng 01/2/1956 21/4/1998 Phòng công chứng số 3, tỉnh Gia Lai
249 249/TP-CC Nguyễn Viết Hoan 01/7/1971 12/4/2002 Phòng công chứng số 3, tỉnh Gia Lai
250 250/TP-CC Đặng An Bình 06/11/1963 17/6/2010 Văn phòng công chứng Pleiku, tỉnh Gia Lai
251 251/TP-CC Lò Văn Ngư 05/3/1959 09/11/1991 Phòng công chứng số 1, tỉnh Sơn La
252 252/TP-CC Bế Thu Hiền 27/4/1970 12/4/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Sơn La
253 253/TP-CC Hà Thị An 25/7/1961 12/4/2002 Phòng công chứng số 2, tỉnh Sơn La
254 254/TP-CC Đỗ Thị Ngân 08/8/1967 10/3/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Sơn La
255 255/TP-CC Lê Hải Xiêm 20/3/1953 11/5/2004 Phòng công chứng số 3, tỉnh Sơn La
256 256/TP-CC Quàng Thị Quốc Khánh 02/9/1962 21/5/2010 Văn phòng công chứng Sơn La, tỉnh Sơn La
257 257/TP-CC Trương Thị Cẩm Âu 20/4/1962 21/4/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Trà Vinh
258 258/TP-CC Thái Thị Kiều Oanh 15/7/1966 22/7/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Trà Vinh
259 259/TP-CC Nguyễn Trường Thống 16/6/1975 26/12/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Trà Vinh
260 260/TP-CC Đoàn Thị Kiều Diễm 20/3/1976 17/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Trà Vinh
261 261/TP-CC Thạch Văn Lành 16/10/1973 14/7/2010 Văn phòng công chứng Cộng sự  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
262 262/TP-CC Nguyễn Bá Huân 01/7/1956 13/4/1996 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Định
263 263/TP-CC Đặng Thế Nhân 05/8/1953 06/10/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Định
264 264/TP-CC Lê Thị Thanh 03/9/1963 19/1/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Định
265 265/TP-CC Mai Hữu Hòa 07/2/1968 05/8/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Định
266 266/TP-CC Lê Thị Minh Tâm 31/3/1964 13/4/1996 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Định
267 267/TP-CC Cao Bá Thủy 17/3/1973 24/5/2005 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Định
268 268/TP-CC Tôn Thanh Xuân 19/3/1970 22/6/2000 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bình Định
269 269/TP-CC Phạm Thị Thanh Bình 23/5/1959 03/9/2009 Văn phòng công chứng Thanh Bình, tỉnh Bình Định
270 270/TP-CC Trần Thị Quyền 10/5/1977 23/3/2010 Văn phòng công chứng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
271 271/TP-CC Huỳnh Thị Ánh 22/3/1961 08/5/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai
272 272/TP-CC Nguyễn Thị Kim Thanh 31/8/1976 16/1/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai
273 273/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Mai 13/12/1976 12/1/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai
274 274/TP-CC Bùi Ngọc Hiếu 07/1/1963 16/1/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai
275 275/TP-CC Nguyễn Thị Xuân 20/6/1972 28/5/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đồng Nai
276 276/TP-CC Lại Thị Kim Sơn 16/7/1956 07/3/1998 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Nai
277 277/TP-CC Nguyễn Ngọc Thắm 17/3/1979 24/3/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Nai
278 278/TP-CC Đỗ Đăng Vĩnh Linh 19/11/1970 06/10/2000 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Nai
279 279/TP-CC Nguyễn Thị Nguyệt 12/7/1967 26/6/1998 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đồng Nai
280 280/TP-CC Huỳnh Thị Liêm 22/7/1976 28/5/2007 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đồng Nai
281 281/TP-CC Võ Văn Rạng 10/5/1953 15/1/1999 Phòng công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai
282 282/TP-CC Trần Đình Khương 15/11/1977 06/1/2003 Phòng công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai
283 283/TP-CC Phan Thị Vân Anh 25/10/1976 24/7/2009 Văn phòng công chứng Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
284 284/TP-CC Lê Thị Tâm 17/12/1965 09/6/1994 Văn phòng công chứng Lê Tâm, tỉnh Đồng Nai
285 285/TP-CC Hoàng Thị Liên 28/11/1959 28/12/1996 Văn phòng công chứng Hoàng Long, tỉnh Đồng Nai
286 286/TP-CC Nguyễn Thị Thảo 12/5/1975 26/8/2009 Văn phòng công chứng Bình Đa, tỉnh Đồng Nai
287 287/TP-CC Trần Thị Thu Thủy 27/4/1971 30/10/2009 Văn phòng công chứng Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
288 288/TP-CC Ngô Xuân Hữu 08/10/1949 07/10/2009 Văn phòng công chứng Mạnh Hùng – Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai
289 289/TP-CC Nguyễn Hữu Hoàng Vũ 06/8/1974 30/10/2009 Văn phòng công chứng Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
290 290/TP-CC Phạm Văn Phương 18/4/1976 14/7/2010 Văn phòng công chứng Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
291 291/TP-CC Nguyễn Văn Hoan 30/8/1962 08/2/2010 Văn phòng công chứng Long Biên, tỉnh Đồng Nai
292 292/TP-CC Nguyễn Văn Thông 15/10/1955 27/1/2010 Văn phòng công chứng An Hòa, tỉnh Đồng Nai
293 293/TP-CC Lê Thị Ngọc Hiệp 10/7/1979 24/6/2010 Văn phòng công chứng Bửu Hòa, tỉnh Đồng Nai
294 294/TP-CC Đỗ Thị Thuận 20/6/1952 27/4/2010 Văn phòng công chứng Thuận Tâm, tỉnh Đồng Nai
295 295/TP-CC Thân Văn Hoàn 01/4/1966 24/6/2010 Văn phòng công chứng Khải Nguyên, tỉnh Đồng Nai
296 296/TP-CC Dương Bá Lộc 08/12/1957 20/1/2009 Văn phòng công chứng Long Xuyên, tỉnh An Giang
297 297/TP-CC Nguyễn Thị Việt Huỳnh 27/1/1955 13/11/2009 Văn phòng công chứng Long Xuyên, tỉnh An Giang
298 298/TP-CC Nguyễn Văn Thỏa 17/5/1962 10/4/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hòa Bình
299 299/TP-CC Nguyễn Tuấn Long 06/8/1974 31/8/1999 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hòa Bình
300 300/TP-CC Đinh Thanh Diễn 07/5/1952 26/10/2009 Văn phòng công chứng Hưng Thịnh, tỉnh Hòa Bình
301 301/TP-CC Lê Văn Đá 08/10/1959 16/1/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Long An
302 302/TP-CC Phạm Thị Hiên 15/3/1975 20/5/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Long An
303 303/TP-CC Đỗ Thị Mười 20/7/1966 01/4/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Long An
304 304/TP-CC Nguyễn Minh Tuấn 20/7/1957 24/7/1992 Phòng công chứng số 2, tỉnh Long An
305 305/TP-CC Nguyễn Văn Dững 06/8/1977 09/3/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Long An
306 306/TP-CC Huỳnh Thị Lệ Thu 27/3/1982 11/3/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Long An
307 307/TP-CC Bùi Thị Đào 25/8/1963 25/3/1998 Phòng công chứng số 3, tỉnh Long An
308 308/TP-CC Phạm Ngọc Đan Phương 13/4/1977 29/12/2008 Phòng công chứng số 3, tỉnh Long An
309 309/TP-CC Nguyễn Đình Ninh 02/2/1956 12/7/2004 Phòng công chứng số 4, tỉnh Long An
310 310/TP-CC Lê Ngọc Minh 1967 12/7/2004 Phòng công chứng số 4, tỉnh Long An
311 311/TP-CC Mai Thị Thảo Ly 20/4/1979 11/3/2010 Phòng công chứng số 4, tỉnh Long An
312 312/TP-CC Nguyễn Hoàng Tuấn 25/11/1958 24/11/2008 Văn phòng công chứng Phương Nam, tỉnh Long An
313 313/TP-CC Nguyễn Văn Chiến 05/2/1956 13/8/2009 Văn phòng công chứng Minh Thư, tỉnh Long An
314 314/TP-CC Trần Văn Châu 27/10/1971 12/7/2004 Văn phòng công chứng Đức Hòa, tỉnh Long An
315 315/TP-CC Nguyễn Xuân Quế 12/5/1953 14/1/2010 Văn phòng công chứng Thủ Thừa, tỉnh Long An
316 316/TP-CC Nguyễn Kim Hường 05/2/1960 16/3/1996 Văn phòng công chứng Cần Đước, tỉnh Long An
317 317/TP-CC Hoàng Thị Ngát 10/8/1956 14/1/2010 Văn phòng công chứng Hoàn Hảo, tỉnh Long An
318 318/TP-CC Lê Hồng Bảo Trân 07/1/1971 09/8/2010 Văn phòng công chứng Hoàn Hảo, tỉnh Long An
319 319/TP-CC Trần Thị Kim Đông 27/6/1961 24/3/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tây Ninh
320 320/TP-CC Trần Duy Linh 11/11/1965 08/5/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tây Ninh
321 321/TP-CC Nguyễn Minh Vũ 19/6/1971 10/1/2000 Phòng công chứng số 3, tỉnh Tây Ninh
322 322/TP-CC Lê Ngọc Nga 08/9/1970 06/7/2007 Phòng công chứng số 3, tỉnh Tây Ninh
323 323/TP-CC Vương Văn Trợ 23/3/1961 09/10/1995 Phòng công chứng số 2, tỉnh Tây Ninh
324 324/TP-CC Trần Hùng Nghiễm 27/6/1966 26/11/1993 Phòng công chứng số 2, tỉnh Tây Ninh
325 325/TP-CC Trịnh Văn Chẹt 03/3/1965 23/6/2009 Văn phòng công chứng Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
326 326/TP-CC Nguyễn Gia Thôn 29/12/1959 19/1/2009 Văn phòng công chứng Nguyễn Gia Thôn – Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
327 327/TP-CC Huỳnh Thị Bích Đào 01/8/1957 23/7/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lâm Đồng
328 328/TP-CC Đoàn Xuân Sơn 01/1/1972 29/4/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lâm Đồng
329 329/TP-CC Nguyễn Thị Lê Dung 18/9/1976 01/7/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lâm Đồng
330 330/TP-CC Ngô Thị Ngọc Hồng 27/8/1973 14/7/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lâm Đồng
331 331/TP-CC Trịnh Thị Hải 28/10/1963 23/9/1995 Phòng công chứng số 2, tỉnh Lâm Đồng
332 332/TP-CC Hán Thanh Hương 19/10/1969 29/4/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Lâm Đồng
333 333/TP-CC Nguyễn Văn Biềng 08/12/1960 22/12/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Lâm Đồng
334 334/TP-CC Trương Anh 24/2/1956 16/7/2009 Phòng công chứng số 3, tỉnh Lâm Đồng
335 335/TP-CC Lê Trung Kiên 21/1/1977 06/10/2008 Phòng công chứng số 3, tỉnh Lâm Đồng
336 336/TP-CC Hồ Đình Hải 20/10/1975 16/7/2009 Phòng công chứng số 3, tỉnh Lâm Đồng
337 337/TP-CC Trương Mạnh Sơn 01/8/1956 02/3/2009 Văn phòng công chứng Minh Tâm, tỉnh Lâm Đồng
338 338/TP-CC Nguyễn Thị Lệ My 28/7/1976 24/6/2010 Văn phòng công chứng Minh Tâm, tỉnh Lâm Đồng
339 339/TP-CC Nguyễn Đức Tuấn 06/1/1974 07/10/2009 Văn phòng công chứng Âu Lạc, tỉnh Lâm Đồng
340 340/TP-CC Đỗ Hữu Sâm 01/5/1952 25/3/2010 Văn phòng công chứng Đỉnh Việt, tỉnh Lâm Đồng
341 341/TP-CC Đỗ Văn Tuấn 04/5/1973 14/7/2010 Văn phòng công chứng Phú Sơn, tỉnh Lâm Đồng
342 342/TP-CC Nguyễn Ngọc Minh 26/10/1962 06/4/2010 Văn phòng công chứng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
343 343/TP-CC Nguyễn Văn Bình 28/12/1954 29/10/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
344 344/TP-CC Võ Quang Lãm 01/1/1972 21/6/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
345 345/TP-CC Nguyễn Duy Hà 03/6/1972 18/11/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
346 346/TP-CC Trần Thị Bích Hà 01/1/1971 06/7/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
347 347/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Hà 27/9/1964 14/4/1995 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thừa Thiên Huế
348 348/TP-CC Nguyễn Hữu Hoàng 10/10/1967 12/4/2004 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thừa Thiên Huế
349 349/TP-CC Lý Thị Vân 18/10/1964 16/1/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thừa Thiên Huế
350 350/TP-CC Nguyễn Vũ 06/4/1976 14/7/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Thừa Thiên Huế
351 351/TP-CC Phan Thị Hồng Tam 25/1/1959 24/12/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đắk Lắk
352 352/TP-CC Nguyễn Thị Hương 28/12/1975 13/12/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đắk Lắk
353 353/TP-CC Bùi Thanh Việt 07/7/1977 23/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đắk Lắk
354 354/TP-CC Phan Hữu Thọ 20/6/1964 1996 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đắk Lắk
355 355/TP-CC Trần Trọng Vinh 02/6/1964 17/6/2010 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đắk Lắk
356 356/TP-CC Lê Thị Tuyết Mai 21/6/1977 24/4/2006 Phòng công chứng số 3, tỉnh Đắk Lắk
357 357/TP-CC Đỗ Văn Chính 11/2/1961 10/5/2010 Văn phòng công chứng Đại An, tỉnh Đắk Lắk
358 358/TP-CC Nguyễn Hữu Tình 26/6/1946 10/5/2010 Văn phòng công chứng Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk
359 359/TP-CC Nguyễn Văn Nhiều 22/12/1952 02/1/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Dương
360 360/TP-CC Nguyễn Thị Gái 30/8/1960 14/1/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Dương
361 361/TP-CC Huỳnh Quốc Tùng 09/9/1979 20/2/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Dương
362 362/TP-CC Trần Văn Phòng 01/1/1972 13/2/2008 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Dương
363 363/TP-CC Nguyễn Phú Cường 14/10/1979 03/9/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Dương
364 364/TP-CC Trần Thanh Hiền 29/11/1976 20/2/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Dương
365 365/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/3/1973 26/10/2009 Văn phòng công chứng Hòa Lợi, tỉnh Bình Dương
366 366/TP-CC Huỳnh Văn Tấn 12/12/1945 12/2/2009 Văn phòng công chứng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
367 367/TP-CC Bùi Văn Ngói 24/4/1969 21/5/2010 Văn phòng công chứng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
368 368/TP-CC Nguyễn Hữu Tài 15/4/1975 10/3/2006 Văn phòng công chứng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
369 369/TP-CC Phạm Thị Mỹ Lệ 10/1/1967 24/7/2008 Văn phòng công chứng Dĩ An, tỉnh Bình Dương
370 370/TP-CC Đoàn Xuân Hội 07/1/1949 07/10/2009 Văn phòng công chứng Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương
371 371/TP-CC Phan Ngọc Sa 05/8/1976 19/1/2009 Văn phòng công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương
372 372/TP-CC Đinh Quốc Khởi 01/1/1967 15/12/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bạc Liêu
373 373/TP-CC Cao Thị Niềm 16/6/1958 12/10/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bạc Liêu
374 374/TP-CC Trần Thanh Bình 25/8/1981 10/3/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bạc Liêu
375 375/TP-CC Diệp Nữ Điền Trang 23/3/1979 23/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bạc Liêu
376 376/TP-CC Huỳnh Thanh Sang 10/12/1965 21/4/1997 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Thuận
377 377/TP-CC Huỳnh Thị Mỹ Lệ 30/4/1965 26/5/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Thuận
378 378/TP-CC Hoàng Thị Yến 01/1/1966 30/3/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Thuận
379 379/TP-CC Trần Thị Thu Nguyệt 06/4/1970 07/4/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Thuận
380 380/TP-CC Phạm Thị Hiệu 20/12/1955 14/1/2010 Văn phòng công chứng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
381 381/TP-CC Nguyễn Thị Tem 06/7/1969 03/9/2009 Văn phòng công chứng Thịnh Phát, tỉnh Bình Thuận
382 382/TP-CC Tạ Thị Thật 19/9/1972 11/4/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Vĩnh Long
383 383/TP-CC Phạm Huỳnh Sơn 25/5/1973 06/7/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Vĩnh Long
384 384/TP-CC Nguyễn Ngọc Thơm 04/10/1968 04/3/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Long
385 285/TP-CC Phạm Văn Minh Tú 17/7/1976 04/6/2003 Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Long
386 386/TP-CC Lê Thị Ngọc Huê 03/4/1978 08/5/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Long
387 387/TP-CC Trần Thị Minh 09/10/1960 28/8/1991 Văn phòng công chứng Phương Anh, tỉnh Vĩnh Long
388 388/TP-CC Nguyễn Ngọc Ẩn 01/1/1962 10/11/1993 Văn phòng công chứng Ngọc Ẩn – Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
389 389/TP-CC Nguyễn Văn Thanh 03/4/1974 27/7/2009 Văn phòng công chứng Ngọc Ẩn – Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
390 390/TP-CC Nguyễn Hữu Châu 10/6/1961 12/5/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Sóc Trăng
391 391/TP-CC Ngô Hải Bằng 24/12/1976 07/12/2006 Phòng công chứng số 1, tỉnh Sóc Trăng
392 392/TP-CC Lý Chenl 11/10/1952 24/6/2010 Văn phòng công chứng Ba Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
393 393/TP-CC Đặng Thế Hùng 20/10/1960 05/12/1994 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Tĩnh
394 394/TP-CC Hồ Thanh Lộc 10/8/1952 14/11/1998 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hà Tĩnh
395 395/TP-CC Nghiêm Anh Tài 22/2/1980 09/12/2008 Phòng công chứng số 2, tỉnh Hà Tĩnh
396 396/TP-CC Bùi Minh Thu 06/11/1976 06/7/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Tĩnh
397 397/TP-CC Nguyễn Phi Hà 27/11/1975 30/6/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Tĩnh
398 398/TP-CC Nguyễn Thị Phương 19/6/1955 03/7/2009 Văn phòng công chứng Hòa Bình, tỉnh Hà Tĩnh
399 399/TP-CC Nguyễn Quang Tuyên 20/3/1950 23/3/2010 Văn phòng công chứng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
400 400/TP-CC Phạm Hiếu Liêm 27/3/1957 10/8/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hậu Giang
401 401/TP-CC Trịnh Thị Trúc Loan 12/1/1980 06/7/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hậu Giang
402 402/TP-CC Hoàng Xuân Thảo 25/12/1957 19/1/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Yên Bái
403 403/TP-CC Đậu Bá Hồng 02/3/1956 03/6/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Yên Bái
404 404/TP-CC Nguyễn Minh Tú 18/9/1973 22/6/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Yên Bái
405 405/TP-CC Nguyễn Anh Liễu 18/8/1959 23/8/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Yên Bái
406 406/TP-CC Vũ Thị Bích Huệ 22/6/1973 11/1/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Yên Bái
407 407/TP-CC Tạ Thị Kim Huế 19/5/1972 02/1/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Yên Bái
408 408/TP-CC Bùi Trọng Tâm 02/9/1956 17/1/1991 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bến Tre
409 409/TP-CC Trần Thị Xuân Vệ 31/12/1964 22/2/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bến Tre
410 410/TP-CC Nguyễn Văn Tứ 10/4/1963 29/4/2003 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bến Tre
411 411/TP-CC Nguyễn Ngọc Ký 12/4/1970 11/4/2005 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đắk Lắk
412 412/TP-CC Nông Thu Huyền 08/11/1970 14/1/2002 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lạng Sơn
413 413/TP-CC Hoàng Thị Lệ Hải 16/4/1973 11/1/2001 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Bình
414 414/TP-CC Trà Đình Phúc 07/4/1975 14/3/2007 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Bình
415 415/TP-CC Nguyễn Thị Vượng 12/10/1969 26/5/2004 Văn phòng công chứng Hải Vượng, tỉnh Quảng Bình
416 416/TP-CC Nguyễn Trọng Thành 14/10/1959 1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lào Cai
417 417/TP-CC Má Hồng Sinh 07/2/1970 25/9/2009 Văn phòng công chứng Lào Cai, tỉnh Lào Cai
418 418/TP-CC Dương Quang Việt 13/10/1952 30/12/2009 Văn phòng công chứng Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai
419 419/TP-CC Lù Làn Kin 01/2/1971 13/6/2005 Văn phòng công chứng số 3, tỉnh Lào Cai
420 420/TP-CC Lê Thị Hiền 16/8/1973 13/6/2005 Văn phòng công chứng số 2, tỉnh Lào Cai
421 421/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Hiền 09/11/1960 25/4/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Thuận
422 422/TP-CC Mai Hạnh 20/12/1966 25/4/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Ninh Thuận
423 423/TP-CC Nịnh Văn Thành 26/4/1964 26/12/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tuyên Quang
424 424/TP-CC Lê Thị Yên 26/4/1967 19/6/1998 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tuyên Quang
425 425/TP-CC Đoàn Thị Mơ 26/10/1975 12/6/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Tuyên Quang
426 426/TP-CC Nguyễn Trọng Trí 23/6/1973 22/6/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Phước
427 427/TP-CC Nguyễn Cảnh 01/6/1972 01/12/2004 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Phước
428 428/TP-CC Vũ Thế Quyết 25/11/1979 19/1/2009 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Phước
429 429/TP-CC Dương Đức Bình 08/7/1957 16/7/2009 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bắc Kạn
430 430/TP-CC Nguyễn Công Hoạt 13/9/1959 18/6/1996 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Kạn
431 431/TP-CC Ma Thị Hằng 26/9/1960 13/5/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Bắc Kạn
432 432/TP-CC Đặng Lý 05/4/1960 07/4/1992 Phòng công chứng số 1, tỉnh Phú Yên
433 433/TP-CC Lê Thị Kim 06/7/1966 02/6/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Phú Yên
434 434/TP-CC Nguyễn Tâm Hào 10/8/1967 02/6/1993 Phòng công chứng số 1, tỉnh Phú Yên
435 435/TP-CC Nguyễn Thu 04/7/1957 20/3/2009 Văn phòng công chứng số 2, tỉnh Phú Yên
436 436/TP-CC Nguyễn Trung Đoàn 26/12/1975 13/11/2009 Văn phòng công chứng Phú Yên, tỉnh Phú Yên
437 437/TP-CC Nguyễn Đình Châu 22/2/1974 15/12/2009 Văn phòng công chứng Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
438 438/TP-CC Hoàng Thị Hà 13/8/1966 25/2/1995 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Giang
439 439/TP-CC Nguyễn Thị Quý 12/2/1976 19/12/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Giang
440 440/TP-CC Hoàng Kim Thịnh 26/12/1945 21/5/2010 Văn phòng công chứng Hoàng Kim, tỉnh Hà Giang
441 441/TP-CC Vũ Thị Thanh Tân 28/11/1977 08/2/2010 Văn phòng công chứng Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
442 442/TP-CC Bùi Thị Hạnh 06/10/1977 11/4/2005 Phòng công chứng số 1, tỉnh Đắk Nông
443 443/TP-CC Vũ Thị Hồng Thắm 06/5/1968 05/1/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Đắk Nông
444 444/TP-CC Đinh Trọng Xá 07/12/1963 18/4/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Bình
445 445/TP-CC Nguyễn Mạnh Dương 19/7/1972 29/12/2000 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Bình
446 446/TP-CC Đinh Công Hưng 30/10/1969 24/7/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Thái Bình
447 447/TP-CC Phạm Bá Tuyên 10/12/1945 13/9/2007 Văn phòng công chứng Thái Bình, tỉnh Thái Bình
448 448/TP-CC Nguyễn Tiến Nhượng 26/5/1942 31/8/2009 Văn phòng công chứng Hưng Thịnh, tỉnh Thái Bình
449 449/TP-CC Nguyễn Đức Xuyên 28/12/1948 07/10/2009 Văn phòng công chứng Hưng Thịnh, tỉnh Thái Bình
450 450/TP-CC Phùng Ngọc Thi 15/9/1945 02/3/2009 Văn phòng công chứng Anh Minh, tỉnh Vĩnh Phúc
451 451/TP-CC Vũ Quốc Thùy 11/11/1976 08/2/2010 Văn phòng công chứng Kim Minh, tỉnh Vĩnh Phúc
452 452/TP-CC Ninh Thị Lợi 21/11/1967 27/4/2010 Phòng công chứng số 1, tỉnh Vĩnh Phúc
453 453/TP-CC Lê Văn Cân 28/9/1958 23/7/1997 Phòng công chứng số 3, tỉnh Vĩnh Phúc
454 454/TP-CC Lê Đức Vinh 25/6/1954 03/7/1990 Văn phòng công chứng số 1 Đức Vinh, tỉnh Vĩnh Phúc
455 455/TP-CC Nguyễn Điều Lực 12/3/1947 15/6/2009 Văn phòng công chứng Vĩnh Phú, tỉnh Vĩnh Phúc
456 456/TP-CC Nguyễn Văn Bình 04/2/1947 15/12/2009 Văn phòng công chứng ATK, tỉnh Vĩnh Phúc
457 457/TP-CC Trần Văn Tính 28/12/1947 06/4/2010 Văn phòng công chứng Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
458 458/TP-CC Chu Đức Tuế 16/2/1956 03/7/1996 Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Phúc
459 459/TP-CC Hoàng Minh Khoa 27/10/1969 23/6/2006 Phòng công chứng số 2, tỉnh Vĩnh Phúc
460 460/TP-CC Lê Văn Dũng 08/4/1959 06/10/2008 Phòng công chứng số 1, tỉnh Vĩnh Phúc
461 461/TP-CC Nguyễn Thị Minh Hiên 11/7/1968 24/5/1999 Phòng công chứng số 3, tỉnh Vĩnh Phúc
462 462/TP-CC Nguyễn Quang Thắng 13/5/1953 20/3/1997 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
463 463/TP-CC Từ Dương Tuấn 02/6/1972 28/4/2003 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
464 464/TP-CC Phan Thị Bích Hà 29/1/1956 22/12/1998 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
465 465TP-CC Văn Thị Mỹ Đức 23/10/1961 07/4/2006 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
466 466/TP-CC Trương Tấn Phước 13/2/1971 07/4/2006 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
467 467/TP-CC Nghiêm Thị Ngọc Lâm 30/6/1968 07/3/2002 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
468 468/TP-CC Lê Thị Cẩm Tú 09/5/1974 23/8/2001 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
469 469/TP-CC Vũ Văn Việt 28/8/1956 07/4/2008 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
470 470/TP-CC Nguyễn Hồ Phương Vinh 04/7/1980 17/12/2009 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
471 471/TP-CC Thái Thanh Hiệp 20/8/1976 17/12/2009 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
472 472/TP-CC Nguyễn Văn Hòa 15/5/1979 17/12/2009 Phòng công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh
473 473/TP-CC Hoàng Xuân Hoan 15/3/1956 02/8/1994 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
474 474/TP-CC Nguyễn Thị Oanh 24/2/1959 13/4/2007 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
475 475/TP-CC Nguyễn Thị Ngọc Lan 14/5/1958 01/7/2008 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
476 476/TP-CC Nguyễn Thị Phương Hằng 15/10/1963 16/7/2003 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
477 477/TP-CC Lê Thị Tuyết Nhung 15/7/1969 10/6/2005 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
478 478/TP-CC Nguyễn Thành Mỹ 21/10/1963 13/4/2007 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
479 479/TP-CC Phạm Thị Hiền 01/4/1980 17/12/2009 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
480 480/TP-CC Lê Ngọc Tình 15/12/1976 17/12/2009 Phòng công chứng số 2, thành phố Hồ Chí Minh
481 481/TP-CC Trần Anh Tuấn 14/9/1959 22/6/1993 Phòng công chứng số 3, thành phố Hồ Chí Minh
482 482/TP-CC Nguyễn Thị Hoa 03/9/1958 19/9/1998 Phòng công chứng số 3, thành phố Hồ Chí Minh
483 483/TP-CC Nguyễn Thị Lệ Thủy 10/10/1965 21/12/2000 Phòng công chứng số 3, thành phố Hồ Chí Minh
484 484/TP-CC Nguyễn Thị Thu Ba 23/2/1975 06/1/2003 Phòng công chứng số 3, thành phố Hồ Chí Minh
485 485/TP-CC Vũ Thị Thanh Thảo 13/11/1977 17/12/2009 Phòng công chứng số 3, thành phố Hồ Chí Minh
486 486/TP-CC Nguyễn Trí Hòa 20/8/1964 06/10/2003 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
487 487/TP-CC Nguyễn Kim Chi 27/7/1968 24/3/2004 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
488 488/TP-CC Hà Thanh Tặng 19/12/1957 04/11/1996 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
489 489/TP-CC Ngô Minh Hảo 29/3/1959 24/3/2004 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
490 490/TP-CC Hoàng Xuân Ngụ 14/6/1967 24/3/2004 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
491 491/TP-CC Quản Huy Phương 06/8/1971 19/5/2004 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
492 492/TP-CC Hoàng Trọng Nghĩa 20/12/1970 19/5/2004 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
493 493/TP-CC Đỗ Hùng Phong 04/8/1977 07/8/2007 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
494 494/TP-CC Hoàng Thị Kim Tuyến 07/10/1973 17/12/2009 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
495 495/TP-CC Tạ Hoàng Anh 20/10/1979 17/12/2009 Phòng công chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh
496 496/TP-CC Đỗ Hà Hồng 25/10/1971 28/4/2003 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
497 497/TP-CC Hà Đức Quyền 31/7/1976 23/6/2009 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
498 498/TP-CC Trương Vũ An 15/12/1976 23/5/2008 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
499 499/TP-CC Bùi Đức Cát 03/10/1963 23/9/1995 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
500 500/TP-CC Huỳnh Kim Điệp 30/12/1973 13/4/2007 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
501 501/TP-CC Phan Thị Khánh Tiên 18/10/1959 19/9/1998 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
502 502/TP-CC Dương Thị Bích Loan 31/8/1960 21/12/2000 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
503 503/TP-CC Trần Bảo Nam 28/8/1973 30/9/2010 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
504 504/TP-CC Nguyễn Ngọc Tú 04/9/1977 30/9/2010 Phòng công chứng số 5, thành phố Hồ Chí Minh
505 505/TP-CC Huỳnh Thị Ngọc Yến 23/1/1961 15/3/2004 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
506 506/TP-CC Đỗ Thiện Căn 29/8/1966 04/11/1996 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
507 507/TP-CC Lê Thị Phương Liên 04/6/1971 29/4/2005 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
508 508/TP-CC Huỳnh Thị Hồng Hoa 18/5/1971 29/4/2005 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
509 509/TP-CC Nguyễn Quốc Phụng 19/9/1969 09/12/2008 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
510 510/TP-CC Đỗ Hoài Nam 27/12/1972 25/5/2006 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
511 511/TP-CC Nguyễn Hoàng Vũ 06/4/1976 17/12/2009 Phòng công chứng số 6, thành phố Hồ Chí Minh
512 512/TP-CC Nguyễn Mạnh Cường 24/9/1969 30/3/2001 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
513 513/TP-CC Đặng Thị Trinh Tuyết 08/11/1962 30/3/2001 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
514 514/TP-CC Đặng Thị Hảo 14/1/1971 23/8/2001 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
515 515/TP-CC Nguyễn Quốc Thịnh 28/5/1970 07/8/2007 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
516 516/TP-CC Lê Thu Hà 26/3/1969 27/3/2009 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
517 517/TP-CC Lã Phi Thành 11/4/1972 27/3/2009 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
518 518/TP-CC Nguyễn Bình Quyền 09/1/1970 30/9/2010 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
519 519/TP-CC Hoàng Mạnh Thắng 20/4/1973 28/4/2003 Phòng công chứng số 7, thành phố Hồ Chí Minh
520 520/TP-CC Nguyễn Văn Tráng 06/5/1965 06/3/2008 Văn phòng công chứng Hội Nhập, thành phố Hồ Chí Minh
521 521/TP-CC Phan Thanh Vân 07/2/1954 10/2/2003 Văn phòng công chứng Hội Nhập, thành phố Hồ Chí Minh
522 522/TP-CC Huỳnh Mai Huy 05/8/1981 17/6/2010 Văn phòng công chứng Hội Nhập, thành phố Hồ Chí Minh
523 523/TP-CC Lý Thị Như Hòa 29/7/1955 20/1/2009 Văn phòng công chứng Lý Thị Như Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
524 524/TP-CC Lê Hiếu Liêm 25/10/1942 21/3/2008 Văn phòng công chứng Toàn Cầu, thành phố Hồ Chí Minh
525 525/TP-CC Trần Công Khải 05/12/1963 03/9/2009 Văn phòng công chứng Trung Tâm, thành phố Hồ Chí Minh
526 526/TP-CC Đặng Toại Tâm 20/4/1955 09/4/2008 Văn phòng công chứng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
527 527/TP-CC Lê Văn Dũng 27/4/1971 30/12/2009 Văn phòng công chứng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
528 528/TP-CC Lâm Thị Gái 20/2/1952 24/12/2007 Văn phòng công chứng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
529 529/TP-CC Hồ Thụy Vũ 10/3/1954 23/3/2010 Văn phòng công chứng Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
530 530/TP-CC Nguyễn Thị Tạc 10/7/1952 12/9/2008 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tạc, thành phố Hồ Chí Minh
531 531/TP-CC Cao Thị Thanh Thảo 25/1/1956 24/7/2009 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tạc, thành phố Hồ Chí Minh
532 532/TP-CC Nguyễn Thị Thanh Hà 29/7/1956 13/7/1995 Văn phòng công chứng Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh
533 533/TP-CC Phùng Kim Hoa 27/1/1960 14/10/2004 Văn phòng công chứng Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
534 534/TP-CC Nguyễn Hữu Hùng 16/10/1967 30/12/2009 Văn phòng công chứng Lý Thị Như Hòa, thành phố Hồ Chí Minh
535 535/TP-CC Lê Thị Tố Hảo 25/5/1966 17/6/2010 Văn phòng công chứng Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
536 536/TP-CC Đoàn Thanh Hải 19/9/1970 19/9/2009 Văn phòng công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
537 537/TP-CC Đỗ Trí Tín 19/2/1970 19/7/2010 Văn phòng công chứng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
538 538/TP-CC Lê Văn Tuấn 20/6/1952 26/10/2009 Văn phòng công chứng Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh
539 539/TP-CC Lê Như Trường 17/3/1958 24/12/2007 Văn phòng công chứng Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh
540 540/TP-CC Phan Văn Cheo 30/8/1961 02/1/1989 Văn phòng công chứng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
541 541/TP-CC Lê Hồng Sơn 12/7/1973 09/11/2007 Văn phòng công chứng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
542 542/TP-CC Đoàn Thị Lan 04/12/1960 08/2/2010 Văn phòng công chứng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
543 543/TP-CC Nguyễn Thị Huỳnh Mai 07/8/1973 06/8/2009 Văn phòng công chứng Trung Tâm, thành phố Hồ Chí Minh
544 544/TP-CC Nguyễn Hồng Hà 08/10/1966 15/9/2010 Văn phòng công chứng Trung Tâm, thành phố Hồ Chí Minh
545 545/TP-CC Trần Quốc Phòng 15/5/1951 13/9/2007 Văn phòng công chứng Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh
546 546/TP-CC Nguyễn Quốc Cường 04/11/1951 28/12/2007 Văn phòng công chứng Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh
547 547/TP-CC Dương Thái Hoàng 20/10/1957 30/12/2009 Văn phòng công chứng Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
548 548/TP-CC Nguyễn Điệp 02/2/1965 21/4/2009 Văn phòng công chứng Thái Dương, thành phố Hồ Chí Minh
549 549/TP-CC Vũ Hồng Điệp 26/2/1977 20/5/2009 Văn phòng công chứng Thái Dương, thành phố Hồ Chí Minh
550 550/TP-CC Đinh Hữu Phúc 07/11/1964 10/5/2010 Văn phòng công chứng Đất Việt, thành phố Hồ Chí Minh
551 551/TP-CC Phan Quốc Thịnh 07/5/1966 24/6/2010 Văn phòng công chứng Đất Việt, thành phố Hồ Chí Minh
552 552/TP-CC Lê Thị Bích Thọ 19/11/1953 02/11/2009 Văn phòng công chứng Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh
553 553/TP-CC Nguyễn Thành Chúng 10/10/1977 23/3/2009 Văn phòng công chứng Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh
554 554/TP-CC Trần Thị Bích Hòa 29/6/1955 07/4/2008 Văn phòng công chứng Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh
555 555/TP-CC Nguyễn Thị Minh Trung 11/9/1973 27/4/2010 Văn phòng công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương
556 556/TP-CC Lê Văn Đắng 04/11/1974 17/9/2009 Văn phòng công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương
557 557/TP-CC Đoàn Cao Thái 07/12/1979 26/10/2009 Văn phòng công chứng Bến Cát, tỉnh Bình Dương
558 558/TP-CC Lý Thanh Thoại 25/4/1980 09/11/2010 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bình Dương
559 559/TP-CC Nguyễn Thị Thu Hà 29/5/1976 15/9/2010 Văn phòng công chứng Trung Việt, thành phố Đà Nẵng
560 560/TP-CC Trần Xuân Thái 29/12/1958 05/4/2010 Văn phòng công chứng Quốc Thái, thành phố Đà Nẵng
561 561/TP-CC Trần Ngọc Nga 10/9/1952 27/8/1994 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
562 562/TP-CC Đỗ Thùy Dương 15/5/1960 20/5/1992 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
563 563/TP-CC Nguyễn Thị Thoa 07/8/1959 12/5/1997 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
564 564/TP-CC Nguyễn Thị Ngọc Bích 03/11/1962 23/5/2005 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
565 565/TP-CC Bùi Ngọc Tú 16/10/1977 26/11/2009 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
566 566/TP-CC Nguyễn Thị Thu Lan 04/2/1974 26/11/2009 Phòng công chứng số 1, thành phố Hà Nội
567 567/TP-CC Trần Văn Hạnh 02/9/1951 27/8/1994 Phòng công chứng số 2, thành phố Hà Nội
568 568/TP-CC Đào Trang Linh 08/11/1972 04/3/2003 Phòng công chứng số 2, thành phố Hà Nội
569 569/TP-CC Phạm Hồng Vân 04/4/1978 29/10/2009 Phòng công chứng số 2, thành phố Hà Nội
570 570/TP-CC Ngô Xuân Tú 24/2/1977 29/10/2009 Phòng công chứng số 2, thành phố Hà Nội
571 571/TP-CC Tuấn Đạo Thanh 11/11/1972 20/11/2000 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
572 572/TP-CC Nguyễn Quang Phấn 15/6/1951 04/9/1990 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
573 573/TP-CC Huỳnh Phương Liên 02/8/1974 04/3/2003 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
574 574/TP-CC Nguyễn Thị Mai Lan 13/7/1977 04/6/2008 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
575 575/TP-CC Nguyễn Thị Minh Tâm 22/1/1968 23/5/2005 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
576 576/TP-CC Nguyễn Anh Sơn 15/9/1976 29/7/2009 Phòng công chứng số 3, thành phố Hà Nội
577 577/TP-CC Đặng Mạnh Tiến 07/11/1961 13/5/1997 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
578 578/TP-CC Võ Đình Nho 02/9/1962 20/11/2000 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
579 579/TP-CC Đặng Thị Ngọc 21/2/1959 04/3/2003 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
580 580/TP-CC Vũ Việt Hoàn 11/10/1972 20/11/2000 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
581 581/TP-CC Trần Hồng Thắng 07/11/1976 14/1/2010 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
582 582/TP-CC Nguyễn Ngọc Tú Loan 19/10/1980 14/1/2010 Phòng công chứng số 4, thành phố Hà Nội
583 583/TP-CC Đoàn Thái 19/3/1958 02/3/2004 Phòng công chứng số 5, thành phố Hà Nội
584 584/TP-CC Đặng Trung Kiên 08/4/1981 26/5/2009 Phòng công chứng số 5, thành phố Hà Nội
585 585/TP-CC Cao Mạnh Cường 11/8/1978 13/4/2007 Phòng công chứng số 5, thành phố Hà Nội
586 586/TP-CC Nguyễn Xuân Bang 20/6/1965 22/3/2001 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
587 587/TP-CC Nguyễn Chí Thiện 01/9/1964 25/6/2002 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
588 588/TP-CC Bùi Ngọc Long 11/8/1974 26/5/2009 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
589 589/TP-CC Trần Xuân Hòa 25/5/1958 23/5/2005 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
590 590/TP-CC Lê Thị Hoài Anh 17/10/1970 23/5/2005 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
591 591/TP-CC Cấn Xuân Tú 28/7/1973 13/2/2008 Phòng công chứng số 6, thành phố Hà Nội
592 592/TP-CC Phạm Ngọc Mai 15/8/1952 14/4/1992 Phòng công chứng số 7, thành phố Hà Nội
593 593/TP-CC Nguyễn Thế Long 24/8/1961 16/11/1993 Phòng công chứng số 7, thành phố Hà Nội
594 594/TP-CC Bùi Xuân Bình 23/7/1958 14/4/1992 Phòng công chứng số 7, thành phố Hà Nội
595 595/TP-CC Trần Hồng Hải 10/10/1967 03/7/2006 Phòng công chứng số 7, thành phố Hà Nội
596 596/TP-CC Hoàng Thị Thanh Thủy 06/6/1964 05/1/1995 Phòng công chứng số 7, thành phố Hà Nội
597 597/TP-CC Phùng Văn Hồng 01/6/1953 04/9/1995 Phòng công chứng số 8, thành phố Hà Nội
598 598/TP-CC Phương Văn Toàn 20/7/1962 26/6/1998 Phòng công chứng số 8, thành phố Hà Nội
599 599/TP-CC Hà Đăng Tiến 25/12/1960 04/9/1995 Phòng công chứng số 8, thành phố Hà Nội
600 600/TP-CC Nguyễn Ngọc Linh 12/5/1957 06/1/1998 Phòng công chứng số 9, thành phố Hà Nội
601 601/TP-CC Phạm Hữu Hùng 26/11/1974 19/6/2003 Phòng công chứng số 9, thành phố Hà Nội
602 602/TP-CC Chu Văn Khanh 18/2/1977 17/7/2008 Văn phòng công chứng A1, thành phố Hà Nội
603 603/TP-CC Nguyễn Đức Thịnh 11/6/1979 25/7/2008 Văn phòng công chứng A1, thành phố Hà Nội
604 604/TP-CC Nguyễn Việt Thắng 17/2/1979 25/7/2008 Văn phòng công chứng A1, thành phố Hà Nội
605 605/TP-CC Nguyễn Thị Trà Giang 11/11/1973 03/7/2009 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
606 606/TP-CC Trần Quốc Thăng 30/10/1948 09/12/2008 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
607 607/TP-CC Nguyễn Đức Tú 18/9/1977 10/5/2010 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
608 608/TP-CC Cung Thanh Phong 01/10/1978 10/5/2010 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
609 609/TP-CC Nguyễn Thị Hoàn 09/2/1974 26/5/2009 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
610 610/TP-CC Bùi Quang Dần 05/5/1947 04/6/2008 Văn phòng công chứng Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
611 611/TP-CC Nguyễn Thị Thảo 20/11/1973 11/5/2004 Văn phòng công chứng Hà Đông, thành phố Hà Nội
612 612/TP-CC Lê Thị Xuân 24/3/1967 05/11/2004 Văn phòng công chứng Hà Đông, thành phố Hà Nội
613 613/TP-CC Nguyễn Thanh Tú 27/6/1960 13/5/1997 Văn phòng công chứng Nguyễn Tú, thành phố Hà Nội
614 614/TP-CC Khúc Mạnh Cường 13/4/1979 25/11/2008 Văn phòng công chứng Nguyễn Tú, thành phố Hà Nội
615 615/TP-CC Trần Mạnh Hà 17/11/1977 10/5/2010 Văn phòng công chứng Nguyễn Tú, thành phố Hà Nội
616 616/TP-CC Nguyễn Mạnh Dũng 09/7/1974 18/12/2008 Văn phòng công chứng Vạn Xuân, thành phố Hà Nội
617 617/TP-CC Giản Viết Đường 06/7/1950 14/7/2010 Văn phòng công chứng Vạn Xuân, thành phố Hà Nội
618 618/TP-CC Phạm Quang Hưng 02/6/1973 10/10/2007 Văn phòng công chứng Việt, thành phố Hà Nội
619 619/TP-CC Nguyễn Thị Mai 19/3/1954 05/9/2008 Văn phòng công chứng Hồng Hà, thành phố Hà Nội
620 620/TP-CC Ngô Quân Vũ 12/6/1951 10/10/2007 Văn phòng công chứng Đông Đô, thành phố Hà Nội
621 621/TP-CC Ngô Quang Trinh 29/1/1960 05/9/2008 Văn phòng công chứng Âu Lạc, thành phố Hà Nội
622 622/TP-CC Phạm Thu Hằng 29/8/1974 23/6/2009 Văn phòng công chứng Âu Lạc, thành phố Hà Nội
623 623/TP-CC Nguyễn Thanh Hùng 15/3/1961 10/11/2008 Văn phòng công chứng Tràng An, thành phố Hà Nội
624 624/TP-CC Trần Nguyên Hạnh 16/10/1957 01/2/2008 Văn phòng công chứng Tràng An, thành phố Hà Nội
625 625/TP-CC Nguyễn Bá Dũng 04/2/1979 08/2/2010 Văn phòng công chứng Hồ Gươm, thành phố Hà Nội
626 626/TP-CC Nguyễn Văn Linh 29/12/1939 28/4/2008 Văn phòng công chứng Hồ Gươm, thành phố Hà Nội
627 627/TP-CC Phạm Quang Hiển 12/2/1971 31/7/2008 Văn phòng công chứng Thủ Đô, thành phố Hà Nội
628 628/TP-CC Nguyễn Tuấn Ngọc 13/11/1972 04/6/2008 Văn phòng công chứng Phạm Nguyễn, thành phố Hà Nội
629 629/TP-CC Lê Tiến Nhôm 21/1/1939 04/6/2008 Văn phòng công chứng Trung Tâm, thành phố Hà Nội
630 630/TP-CC Ngô Văn Cự 19/5/1947 19/1/2009 Văn phòng công chứng Trung Tâm, thành phố Hà Nội
631 631/TP-CC Lê Nam Chung 19/12/1946 22/11/2007 Văn phòng công chứng Đống Đa, thành phố Hà Nội
632 632/TP-CC Nguyễn Thị Thiện 28/11/1953 07/10/2009 Văn phòng công chứng Đống Đa, thành phố Hà Nội
633 633/TP-CC Nguyễn Trung Kiên 11/5/1964 19/7/2010 Văn phòng công chứng Đống Đa, thành phố Hà Nội
634 634/TP-CC Bùi Văn Dòn 05/4/1969 11/10/2001 Văn phòng công chứng Đại Việt, thành phố Hà Nội
635 635/TP-CC Nguyễn Vàng Anh 25/4/1969 24/11/2008 Văn phòng công chứng Gia Khánh, thành phố Hà Nội
636 636/TP-CC Trần Công Trục 01/1/1943 13/9/2007 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
637 637/TP-CC Đỗ Thị Vệ 06/5/1952 22/11/2007 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
638 638/TP-CC Trần Quang Sơn 12/9/1965 09/12/2008 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
639 639/TP-CC Phan Thị Xuân 26/9/1952 13/9/2007 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
640 640/TP-CC Trịnh Thị Hồng Bốn 08/10/1953 20/5/2009 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
641 641/TP-CC Phạm Xuân Đào 24/4/1954 17/12/2009 Văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội
642 642/TP-CC Bùi Hữu Hùng 02/11/1943 03/11/2008 Văn phòng công chứng Thành Đô, thành phố Hà Nội
643 643/TP-CC Bùi Hữu Dũng 17/10/1978 08/2/2010 Văn phòng công chứng Thành Đô, thành phố Hà Nội
644 644/TP-CC Vũ Thị Lan 07/4/1947 24/7/2008 Văn phòng công chứng Thành Đô, thành phố Hà Nội
645 645/TP-CC Lê Quốc Hùng 23/3/1953 13/9/2007 Văn phòng công chứng Hà Nội, thành phố Hà Nội
646 646/TP-CC Nguyễn Hồng Quang 10/1/1974 29/10/2001 Văn phòng công chứng Từ Liêm, thành phố Hà Nội
647 647/TP-CC Lê Thị Danh 30/4/1966 15/9/2006 Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh, thành phố Hà Nội
648 648/TP-CC Lê Xuân Hòa 25/1/1973 12/8/2009 Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh, thành phố Hà Nội
649 649/TP-CC Phạm Thị Minh Hảo 28/11/1974 30/3/2001 Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh, thành phố Hà Nội
650 650/TP-CC Ngô Quang Anh 02/5/1971 09/12/2008 Văn phòng công chứng Mỹ Đình, thành phố Hà Nội
651 651/TP-CC Nguyễn Văn Mích 26/12/1977 01/12/2008 Văn phòng công chứng Công Minh, thành phố Hà Nội
652 652/TP-CC Phạm Văn Cương 19/7/1946 10/10/2007 Văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội
653 653/TP-CC Nguyễn Thị Chinh 19/3/1953 09/12/2008 Văn phòng công chứng Gia Lâm, thành phố Hà Nội
654 654/TP-CC Đoàn Ngà 12/2/1945 25/8/2008 Văn phòng công chứng Ngọn Lửa Việt, thành phố Hà Nội
655 655/TP-CC Lê Hùng Mạnh 17/7/1971 29/8/2005 Văn phòng công chứng Hà Thành, thành phố Hà Nội
656 656/TP-CC Nguyễn Hoài Thanh 22/12/1979 06/10/2008 Văn phòng công chứng Hà Thành, thành phố Hà Nội
657 657/TP-CC Đoàn Thị Lý 22/7/1964 17/12/2008 Văn phòng công chứng A9, thành phố Hà Nội
658 658/TP-CC Nguyễn Thị Hồng Vân 25/10/1962 13/9/2007 Văn phòng công chứng Hồng Vân, thành phố Hà Nội
659 659/TP-CC Phạm Huy Đản 04/11/1944 10/10/2007 Văn phòng công chứng Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội
660 660/TP-CC Vi Thị Hồng Hạnh 04/1/1960 25/11/2008 Văn phòng công chứng Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
661 661/TP-CC Đào Anh Dũng 27/2/1971 13/9/2007 Văn phòng công chứng Ba Đình, thành phố Hà Nội
662 662/TP-CC Nguyễn Đức Quyết 25/2/1949 10/11/2008 Văn phòng công chứng Thái Hà, thành phố Hà Nội
663 663/TP-CC Nguyễn Văn Linh 27/2/1975 13/9/2007 Văn phòng công chứng Miền Bắc, thành phố Hà Nội
664 664/TP-CC Đào Nguyên Khải 03/2/1973 24/12/2007 Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp, thành phố Hà Nội
665 665/TP-CC Nguyễn Đức Tuấn 26/2/1977 10/11/2005 Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp, thành phố Hà Nội
666 666/TP-CC Nguyễn Tuấn Thắng 19/8/1976 23/6/2009 Văn phòng công chứng Hùng Vương, thành phố Hà Nội
667 667/TP-CC Trần Anh Tuấn 26/3/1972 23/3/2010 Văn phòng công chứng Hùng Vương, thành phố Hà Nội
668 668/TP-CC Nguyễn Thị Thơ 03/10/1977 23/5/2008 Văn phòng công chứng Đông Anh, thành phố Hà Nội
669 669/TP-CC Nguyễn Địch Minh 09/2/1952 24/12/2007 Văn phòng công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội
670 670/TP-CC Trần Quốc Khánh 05/9/1975 06/10/2008 Văn phòng công chứng Lạc Việt, thành phố Hà Nội
671 671/TP-CC Đỗ Tràng Cự 02/4/1951 24/6/2010 Văn phòng công chứng Lạc Việt, thành phố Hà Nội
672 672/TP-CC Nguyễn Khánh Công 01/10/1979 15/9/2010 Văn phòng công chứng Lạc Việt, thành phố Hà Nội
673 673/TP-CC Hoàng Văn Sự 28/8/1957 02/3/2004 Phòng công chứng số 5, thành phố Hà Nội
674 674/TP-CC Trần Minh Hoài 10/4/1955 19/7/2010 Văn phòng công chứng Hoàng Anh, tỉnh Nam Định
675 675/TP-CC Huỳnh Việt Trung 18/7/1968 21/5/2010 Văn phòng công chứng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp
676 676/TP-CC Lê Kim Thành 01/10/1962 21/01/2011 Phòng công chứng số 3, tỉnh Lâm Đồng
677 677/TP-CC Võ Văn Dinh 05/8/1974 15/6/2009 Văn phòng công chứng Vạn Tin, tỉnh Lâm Đồng
678 678/TP-CC Cao Thị Hoàng Ngân 25/10/1975 15/12/2010 Văn phòng công chứng Vạn Tin, tỉnh Lâm Đồng
679 679/TP-CC Hồ Đình Hải 20/10/1975 16/7/2009 Văn phòng công chứng Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
680 680/TP-CC Ngô Văn Thao 14/11/1958 16/11/2010 Văn phòng công chứng Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng
681 681/TP-CC Phạm Thị Thùy Trang 03/7/1979 06/4/2010 Văn phòng công chứng Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
682 682/TP-CC Phan Văn Minh Hoàng 12/2/1978 14/7/2010 Văn phòng công chứng Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
683 683/TP-CC Trần Thanh Dũng 16/10/1966 09/8/2010 Văn phòng công chứng Thanh Dũng, tỉnh Sóc Trăng
684 684/TP-CC Trần Vũ Ngân Bình 19/2/1979 27/1/2011 Văn phòng công chứng Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
685 685/TP-CC Nguyễn Thị Thủy 19/5/1973 21/1/2011 Phòng công chứng số 1, tỉnh Gia Lai
686 686/TP-CC Nguyễn Hồng Tươi 28/12/1983 25/4/2011 Phòng công chứng số 1, tỉnh Lai Châu
687 687/TP-CC Vũ Thanh Tùng 17/4/1950 16/11/2010 Văn phòng công chứng Phú Lộc, tỉnh Nam Định
688 688/TP-CC Đỗ Thị Chinh 27/5/1976 27/1/2011 Văn phòng công chứng Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
689 689/TP-CC Nguyễn Dần 20/1/1963 15/9/2010 Văn phòng công chứng Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
690 690/TP-CC Tạ Thị Hải Yến 28/5/1980 20/5/2011 Phòng công chứng số 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
691 691/TP-CC Phạm Thu Lam 27/5/1979 20/5/2011 Phòng công chứng số 3, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
692 692/TP-CC Nguyễn Giang Phương 24/10/1974 02/3/2011 Phòng công chứng số 1, tỉnh Quảng Ninh
693 693/TP-CC Nguyễn Xuân  Chiến 21/9/1950 27/1/2011 Văn phòng công chứng Tín Phát, tỉnh Hòa Bình
694 694/TP-CC Nguyễn Thị Dụ 02/9/1945 23/3/2010 Văn phòng công chứng Đại Nam, tỉnh Hòa Bình
695 695/TP-CC Bùi Văn Hiến 25/10/1965 06/6/2011 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hòa Bình
696 696/TP-CC Hoàng Việt Trung 22/10/1979 18/3/2011 Phòng công chứng số 1, tỉnh Hà Giang
697 697/TP-CC Trần Đình Chiến 11/4/1976 27/1/2011 Văn phòng công chứng An Phát, thành phố Đà Nẵng
698 698/TP-CC Phan Thanh Phong 14/3/1977 27/5/2011 Phòng công chứng số 3, thành phố Đà Nẵng