Dịch thuật tài liệu tài chính, ngân hàng

Dịch thuật tài liệu tài chính, ngân hàng Trong bối cảnh hòa nhập kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, ngành tài chính – ngân hàng ngày càng thu hút nhiều đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành một trong những ngành chủ chốt của nền kinh tế trong nước nói riêng và thế thới nói chung. Để nắm bắt và áp dụng tốt các tư duy, công nghệ, dịch vụ từ nước ngoài thì rất cần thiết những công ty dịch thuật tài liệu tài chính, ngân hàng uy tín và chuyên nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch thuật tài liệu lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho các tập đoàn tài chính, doanh nghiệp, ngân hàng lớn, Công ty World Languages nhận cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng các loại tài liệu như báo cáo tài chính, kiểm toán, phân tích thị trường tài chính, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng, v.v. Dịch tài liệu tài chính, ngân hàng luôn đòi… Continue Reading