Dịch thuật pháp lý

Dịch thuật pháp lý là dịch các văn bản có tính pháp lý. Đặc điểm nổi bật của chúng là sự khó hiểu và tính đặc trưng của cách diễn đạt, của cấu trúc văn bản, chứa đựng trong đó một… Continue Reading

Dịch thuật kỹ thuật

Dịch thuật kỹ thuật Dịch thuật kỹ thuật là một loại hoạt động dịch thuật đặc biệt, ngoài các kỹ năng thông thạo ngôn ngữ, một nhà ngôn ngữ học cần có kiến ​​thức tự tin về các chủ đề hẹp.… Continue Reading

Dịch thuật từ tiếng Việt

Dịch thuật từ tiếng Việt có những đặc điểm riêng. Số người sành sỏi ước chừng khoảng 80 triệu người trên thế giới. Tính năng cùa ngôn ngữ Ngoài Việt Nam ra, tiếng nói này có thể được nghe tại Thái Lan, Lào và Malaysia.… Continue Reading

Dịch thuật kinh tế

Dịch thuật kinh tế là một trong những loại dịch thuật phổ biến nhất hiện nay. Nhưng đồng thời, nó cũng là một trong những loại dịch thuật khó nhất. Sau khi dịch, văn bản nhận được cần phải có… Continue Reading

Dịch thuật ngành y

Đôi khi ngôn từ có ý nghĩa đặc biệt và sự tự do nhỏ nhất của chúng trong bản dịch có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được. Trong trường hợp dịch thuật ngành y, đó là… Continue Reading