Dịch thuật công chứng Nhật Bản

Dịch thuật công chứng là một loại đặc biệt của hoạt động dịch thuật. Đây là một quá trình có hai giai đoạn, trong đó, sau khi làm việc trên tài liệu của nhà ngôn ngữ, công chứng viên xác nhận tính xác thực của bản dịch.

Dịch vụ dịch thuật công chứng là cần thiết khi cung cấp các tài liệu sau cho các cơ quan nhà nước và khi đi ra nước ngoài:

  • Hộ chiếu và giấy khai sinh;
  • Giấy phép lái xe;
  • Hồ sơ việc làm;
  • Giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn;
  • Giấy chứng chỉ, văn bằng và các tài liệu khác về giáo dục;
  • Giấy ủy quyền, biếu tặng, di chúc;
  • Văn bản thành lập, v.v.
  • Giấy đồng ý việc trẻ em đi ra nước ngoài.

Khi dịch tài liệu, không được phép bất kỳ sự thiếu sót và sai lầm nào, và các bản dịch thường đòi hỏi tính cấp bách. Các nhà ngôn ngữ của văn phòng dịch thuật Wolan dịch các tài liệu phức tạp bất kỳ trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện dịch các hợp đồng, các văn bản kế toán và văn bản pháp lý. Nội dung của chúng không được tiết lộ, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật của bạn.

Bản dịch công chứng chỉ được thực hiện từ các giấy tờ gốc được soạn thảo theo hình thức phù hợp. Trong các giấy tờ đó không cho phép viết thêm, gạch xóa và vi phạm các quy tắc lưu giữ hồ sơ, do đó bản dịch sẽ được đính vào bản gốc. Bạn cần dịch hộ chiếu với xác nhận công chứng?

Hãy ủy thác việc này cho các chuyên gia của văn phòng dịch Wolan chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm một cách chuyên nghiệp!

Khi dịch giấy tờ cá nhân, họ tên được viết trên cơ sở các tài liệu đã được cung cấp trước đó. Vui lòng cung cấp thông tin này cho thông dịch viên sớm, để tránh phiền phức tại nơi nộp giấy tờ.