Dịch thuật kinh tế

Dịch thuật kinh tế là một trong những loại dịch thuật phổ biến nhất hiện nay. Nhưng đồng thời, nó cũng là một trong những loại dịch thuật khó nhất. Sau khi dịch, văn bản nhận được cần phải có thể đọc được, độ chính xác cao nhất, đúng ngữ pháp và hoàn toàn phù hợp theo ngữ nghĩa của văn bản ban đầu. Bên cạnh đó, trong hầu hết các trường hợp, các văn bản kinh tế chứa thuật ngữ chuyên môn, chữ viết tắt, số, bảng kê, biểu đồ, công thức, do đó người dịch không chỉ phải biết nhiều ngôn ngữ, mà còn phải am hiểu trong lĩnh vực kinh tế, kế toán và tài chính.
Các văn bản kinh tế ngầm hiểu là:
• báo cáo kế toán;
• các bài báo kinh tế khoa học;
• kế hoạch kinh doanh;
• tài liệu bảo hiểm;
• phiếu xuất hàng và hoá đơn;
• nghiên cứu tiếp thị;
• tài liệu ngân hàng và tài chính;
• kết luận ​​kiểm toán;
• thư bảo đảm;
• thư tín kinh doanh;
• tài liệu đấu thầu;
• đơn xin vay vốn, v.v.

Trình độ chuyên môn cao của những người dịch thuật của công ty chúng tôi, kiến ​​thức về kế toán cơ bản và các đặc thù trình bày các tài liệu kinh tế và tất nhiên, là sự thành thạo tốt ngôn ngữ nước ngoài cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật các văn bản kinh tế. Những người dịch thuật của văn phòng của chúng tôi không ngừng nâng cao kiến ​​thức của mình không chỉ trong lĩnh vực ngoại ngữ, mà còn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế hiện đại, mà chắc chắn sẽ giúp họ trong việc dịch các văn bản chuyên môn hoá cao.

Chúng tôi thực hiện dịch thuật tài chính phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn, thời hạn và cam kết chịu trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo chất lượng, độ chính xác và đúng đắn của mỗi từ.