Dịch thuật kỹ thuật

Dịch thuật kỹ thuật

Dịch thuật kỹ thuật là một loại hoạt động dịch thuật đặc biệt, ngoài các kỹ năng thông thạo ngôn ngữ, một nhà ngôn ngữ học cần có kiến ​​thức tự tin về các chủ đề hẹp. Tính văn phạm và có trách nhiệm cao trong công việc là đặc trưng cho bất kỳ bản dịch nào, ở đây cần bổ sung thêm sự hiểu biết đặc biệt về văn bản và khả năng làm việc với tài liệu bổ sung.

Bản dịch kỹ thuật thường là văn bản quy phạm và dự án, bản dịch các bài báo khoa học, danh mục thiết bị có mô tả và đặc tả, hướng dẫn, chứng chỉ kỹ thuật, v.v. Làm việc với dự án kỹ thuật, bản dịch hướng dẫn, thông dịch viên không thể cho phép mình tự do. Chỉ có sự diễn giải chính xác, chú ý đến chi tiết, thành thạo tự tin từ vựng chuyên môn và thuật ngữ. Người phiên dịch không chỉ phải thông thạo ngoại ngữ, mà còn phải am hiểu tốt về lĩnh vực kỹ thuật.

Các chuyên gia của Văn phòng dịch Wolan có một kinh nghiệm tuyệt vời khi làm việc với các tài liệu kỹ thuật, không ngừng theo dõi sự phát triển khoa học, làm quen với phát triển kỹ thuật sáng tạo, sử dụng tài liệu tham khảo, tích lũy cơ sở từ điển riêng. Bản dịch kỹ thuật từ Wolan là sự tương ứng tuyệt đối của bản dịch với bản gốc, tính nghiêm ngặt của hình thức và giữ nguyên phong cách.

Việc dịch bất kỳ tài liệu nào, kể cả tài liệu kỹ thuật, đều đòi hỏi cao đối với người dịch, vì không có chỗ cho bất kỳ sự tự do nào trong việc truyền tải ý nghĩa của văn bản.

Do các nguyên nhân khách quan, nhu cầu dịch tăng theo từng năm. Một mặt, do có xu hướng rõ ràng về sự gia tăng hoạt động kinh tế của các công ty Nga ở nước ngoài. Mặt khác, nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Nga. Không thể giảm bớt và yếu tố này như cách trao đổi thông tin giữa các chuyên gia trên thế giới.

Tuy nhiên, rất khó để so sánh mức độ trách nhiệm của một thông dịch viên với bất cứ điều gì. Và nếu theo tổng quan, trong những bài báo bề nổi từ các cột tin tức và bạn có thể cho phép hạn chế riêng, đôi khi được hài lòng bằng bản sao chép của bản sao chép, thì bản dịch ngành xây dựng, văn bản y khoa hoặc pháp lý đặt ra một số yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với người phiên dịch. Đây là kiến ​​thức về các thuật ngữ chuyên biệt trong ngành xây dựng cụ thể. Điều này, tất nhiên, là kỹ năng đào sâu vào ý nghĩa của tài liệu dịch, vì lý do đó mà thông dịch viên cần được đào tạo qua kỹ thuật đặc biệt và các tài liệu tham khảo cần thiết. Đó là kỹ năng sử dụng các chương trình dịch tự động và tích lũy các bản dịch, và thậm chí cả kỹ năng sử dụng phần mềm đặc biệt để thiết kế các loại công trình khác nhau. Trong xây dựng, cũng như trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động công nghệ cao, chúng ta phải bắt gặp với một loạt các biểu đồ, bảng biểu, đồ thị, ký hiệu và chữ viết tắt, và tất cả những gì cần thiết là đọc và dịch chính xác. Thay đổi ý nghĩa của văn bản là không thể chấp nhận. Xét cho cùng, ngành xây dựng không tha thứ cho bất kỳ nhầm lẫn và sai lầm nào! Bên cạnh đó, dịch tất cả các văn bản liên quan đến công trình xây dựng, không thể bỏ qua các tiêu chuẩn, định mức, quy tắc, mà có thể được thay đổi ở các nước khác nhau.

Đây chỉ là liệt kê ngắn gọn về lý do tại sao dịch các văn bản về chủ đề xây dựng sẽ thật hợp lý nếu giao cho các chuyên gia được đào tạo bày bản để hoàn thành đơn đặt hàng một cách có trách nhiệm và mỹ mãn.

Bạn cần chất lượng cao nhất trong một thời gian ngắn với mức giá hợp lý? Văn phòng dịch thuật Wolan: chúng tôi sẽ chứng minh rằng điều đó có thể!