Dịch thuật pháp lý

Dịch thuật pháp lý là dịch các văn bản có tính pháp lý. Đặc điểm nổi bật của chúng là sự khó hiểu và tính đặc trưng của cách diễn đạt, của cấu trúc văn bản, chứa đựng trong đó một số lượng lớn các thuật ngữ và ngữ đoạn với từ vựng pháp lý. Vì lý do này, các văn bản như vậy thường được coi là phức tạp hơn và việc dịch các văn bản này chỉ có thể được giao cho các chuyên gia có trình độ cao, ngoài trình độ ngôn ngữ học dày dặn, còn có đầy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý.

Khái niệm “văn bản pháp lý” bao gồm các văn bản như văn bản pháp luật, điều lệ, giấy tờ thành lập, các thỏa thuận và hợp đồng khác nhau, kết luận của ​​chuyên gia giám định, v.v. Việc dịch các văn bản đó luôn phải tuân theo các yêu cầu cao hơn mức thường, kể cả độ tin cậy của thuật ngữ và tính chính xác trong truyền tải thông tin chuẩn xác chứa đựng trong đó, cũng như các yếu tố khác như tính đúng đắn của hình thức và tuân thủ tính bảo mật.

Điều phức tạp và trách nhiệm nhất khi dịch văn bản pháp lý là sự hiểu biết chính xác và vận dụng lối diễn đạt đặc trưng và từ ngữ cụ thể mà trong bối cảnh pháp lý có sự khác biệt đáng kể so với cách diễn giải thông thường.

Để hoàn thành công việc trách nhiệm như vậy, tại văn phòng dịch thuật của chúng tôi, những chuyên gia tốt nghiệp với trình độ chuyên môn dày dặn và đã được chứng nhận, có nhiều năm kinh nghiệm và thâm niên công tác sẽ phụ trách. Chúng tôi đảm bảo độ đúng đắn và chính xác của bản dịch văn bản pháp lý được thực hiện bởi các thông dịch viên của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi, và đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện ở mức độ chuyên nghiệp và tuân thủ tất cả các thời hạn!